2022

 • Enefit Connect OÜ  passiivse elektroonilise sidevõrgu projektid- ca 1500 kliendipunkti
 • Enefit Connect OÜ keskpinge projekteerimise tööd – ca 45 tk
 • Enefit Connect OÜ liitumisprojektid – ca 170 tk

2021

 • Enefit Connect OÜ  passiivse elektroonilise sidevõrgu projektid- 2500 kliendipunkti
 • Enefit Connect OÜ keskpinge projekteerimise tööd – ca 35 tk
 • Enefit Connect OÜ liitumisprojektid – ca 130 tk

2020

 • Elektrilevi OÜ  passiivse elektroonilise sidevõrgu projektid- 2000 kliendipunkti
 • Elektrilevi keskpinge projekteerimise tööd – ca 25 tk
 • Elektrilevi liitumisprojektid – ca 80 tk

2019

Kokku ca 110 projekti

 • Tartus Selleri tänava valgustuse ja kortermaja sideühenduse ning elektriühenduse projekt
 • Elektrilevi OÜ  passiivse elektroonilise sidevõrgu projektid- 2500 kliendipunkti
 • Elektrilevi liitumisprojektid – ca 70 tk
 • Elektrilevi keskpinge projekteerimise tööd – ca 20 tk

2018

Kokku ca 110 projekti

 • Rõhu kergliiklustee valgustuse projekteerimine
 • Rahu tn valgustuse rekonstrueerimise projekteerimine
 • Tartus Turu tn. valgustite vahetuse projekteerimine
 • Elektrilevi liitumisprojektid – ca 70 tk
 • Elektrilevi keskpinge projekteerimise tööd – ca 30 tk
 • Kortermajade üldelektriosa renoveerimise projekteerimine -6 tk